9. Klasse

9. Klasse

Vi ønsker stadig at Alternas kendemærker som, en rejsende efterskole med fokus på den enkeltes udvikling, er i højsæde også i 9.klassen. Nu får den bare også en faglig dimension! Derfor kommer 9.klassen også til at fokusere på at ”Reache out” og ”Be Reached”.

Faglig undervisning

I 9. klasse på Alterna, bliver den faglige undervisning vægtet højt. Eleverne skal være udrustet til livet efter skole, og en af forudsætningerne for det, er at sikre et solidt fagligt ståsted, og at eleverne er forberedt og klædt på til at gå til termins- og afgangsprøver. Undervisning og mål tager udgangspunkt i krav og forventninger fra Undervisningsministeriet. 

Læring, Fælleskab og Praktik

Vi mener, at læring sker i mødet med et opbyggende og tillidsfuldt fællesskab, tydelige og fleksible rammer og omgivelser, samt mulighed for at udleve og afprøve det lærte i praksis, så læring bliver til erfaringer og kompetencer. 
I hele den proces, er man som elev uundværlig, da læring, fællesskab og praktik er noget vi gør og skaber sammen. 

Udlandsrejser

Som Danmarks mest rejsende efterskole er det at rejse selvfølgelig også en del af læringsmiljøet i vores 9.klasse. 
I mødet med nye lande, andre kulturer og forskellige mennesker bliver vores egen horisont udfordret og udvidet, og vores viden og forståelse større. Vi prioriterer mere rejsetid end andre efterskoler, og oplever at oplevelser og læring sætter sig dybt og får betydning for resten af livet. Det er store ord….. Men vi ser det ske, og tør derfor godt at sige det.