Alterna

Alternas værdigrundlag

Vi har løbende arbejdet med nogle udtryk, så vi kan synliggøre de værdier Alterna har. Værdierne er i år omsat i den målsætning, Alterna har sat for eleverne. I den forbindelse er SALTet et vigtigt element.


Alternas værdigrundlag iflg vedtægterne er formuleret således
:

Institutionen baserer sit værdigrundlag på det kristne kultur- og menneskesyn. Det bunder bl.a. i bevidstheden om:

 

    • At mennesket er skabt med det formål at agere i henhold til Skaberens vilje på jorden.
    • At mennesket er uendeligt værdifuldt og derfor bør behandles med respekt.
    • At mennesket er skabt med en fri vilje og derfor er ansvarligt for sine handlinger.
    • At mennesket er udrustet med en naturgiven kærlighed til at elske sin næste som sig selv.
    • At fællesskabet mellem mennesker er det bedste læremiljø for personlig udvikling.
 
 
Se denne video hvor tidligere forstander Rene Ottesen forklarer om vores værdier


Free Joomla Extensions 

 
En værdiformulering er et blivende og uforanderligt udtryk for det grundlag, som vi driver skole på. Det er ud fra værdigrundlaget at vi former vores mission og vores målsætning. Missionen er værdigrundlaget omsat i handling. Missionen er let beskrevet i vedtægternes værdiformulering. Målsætningen skal som regel være målbar. Det vil sige, der skal tal på.

Der er særlig to elementer vi skal bruge fra værdigrundlaget i det kommende års mission- og målformulering. Det er

1. Efterskolen Alterna baserer sit værdigrundlag på det kristne kultur- og menneskesyn

2. At mennesket er udrustet med en naturgiven kærlighed til at elske sin næste som sig selv (missionen)

For at synliggøre vores målsætning vil vi bruge SALTet som metafor.

Bibelen bruger saltet som billede på et sundt menneskes karaktertræk. Uden salt ingen påvirkning. "I er jordens salt.." Hvis saltet mister sin kraft, så duer den kun til at kastes ud og trædes ned af mennesker.
Vi vil gerne skabe bevidsthed om saltets kraft og evne til at påvirke omgivelserne; saltet er jo en kuturfaktor. Kraften i saltet gør det gennemtrængende og skaber gode smagsoplevelser. Vi vil trænge igennem; vi vil hjælpe andre få en stor smagsoplevelse når livet nydes

Salt er en neutral forbindelse mellem ioner (Ion er græsk og betyder vandringsmand. En ion er et elektrisk ladet atom eller molekyle der har mistet eller fået en eller flere elektroner.).. noget som altid er der. Saltet er derfor ikke et udtryk for at vi har præsteret noget.. Det er Gud, der ved sin ånd og sin godhed har givet os saltet. Det frier os fra enhver religiøs præstation, men samtidig giver det os et ansvar til at bruge det, som vi har fået givet. For det som gør forskellen er om vi er klar til at slippe saltet løs..

Vi vil bruge de 4 bogstaver i SALT til at beskrive de 4 hovedområder, hvor vi ønsker eleverne skal udvikle sig. Disse 4 områder skal synliggøres når vi beskriver den kompetenceudvikling eleverne vil gennemgå det kommende år.

S: samfund

Vi tror på, at vi er skabt til fællesskab. Skaberens tanke var at være sammen. Og vi har fået mulighed for at være sammen med ham. Dette er grundlaget for, at det menneskelige samfund fungerer. Det er vores udgangspunkt for at være et samfund på Alterna. Vi har lidt plads, bor tæt, lever tæt, er nære og må tage hensyn og vise respekt.

Vi tror på, at samfundsøvelsen på Alterna vil forståelse for, hvordan vi skal leve som medborgere i såvel det danske som det internationalesamfund.

Det er vores opgave at gøre samfundet til et godt sted at leve i, både i det det nære og i det store sammenhæng

Vores mål er:

-at gøre det kristne fællesskab jordnært.

-At forstå at fællesskabet er et must og ikke en option

-at etablere og udvikle nære venskaber

-at lære tolerancens hemmelighed

-at se det danske samfund i et større perspektiv.

A: autentisk og ansvarlig

At være autentisk er kort sagt bare at være sig selv. Det er et valg at være autentisk, og her vil vi hjælpes ad. At turde være autentisk er at tage ansvar for sig selv og hinanden. Ansvaret, som kan være tungt og ubehageligt, skal altid ses i lyset af Skaberens nåde.

Når vi er autentiske og ansvarlige begynder vi på en spændende udvikling; vi kommer til at leve i balance og andre vil kunne se hvad der virkelig bor i os

Vores mål er:

- at være ærlige over for os selv

- at stå ved, hvad der føles rigtigt

- at tage ansvar med en bevidsthed om, at Jesus hjælper mig uanset hvor svært, det

ser ud

- at huske, at det er omgivelserne, der skal vide, at vi er autentiske - ikke os selv

L: liv som leves

Livet opleves i ånd, sind og krop. Vi tror på, at livet er en gave Skaberen har givet os.

På Alterna vil vi leve, livet skal mærkes, hjertet skal banke og adrenalinen skal pumpe. Kort sagt alt hvad der kan få os til at mærke livet vil vi bestræbe.

Vores mål er:

-at opleve den åndelige verden som livets udgangspunkt

-at rejse er at leve

-at mærke livet i en bedre fysisk form

-at lære om livets lethed og lidelse

T: tro og tvivl

Vi tolker Bibelens beskrivelse af troen som noget jordnært. Det er i det det lys, at troen skal afprøves, mens vi tillader os at tvivle.

Igennem Bibelen, bønnen og dialogen vil får troen næring, så vi tør have tillid til noget, der er større end os selv. Den tillid er udgangspunktet for tilliden mellem mennesker.

Troen vil vi også dele med andre. Troen er det stærkeste udgangspunkt for fremtiden.

 

Vores mål er:

-at gøre jordnær gennem forbilledet

-at forstå at troen bliver et andet udtryk for venskab med Skaberen

-at opleve at troen kan deles med andre, uden jeg skal anstrenge mig for at overbevise eller pådutte

-at hvile i at troen holder fast i mig, når jeg giver slip.

Vi vender ofte tilbage til disse 4 fokusområder i dialogen med eleverne. Desuden har vi opsat disse 4 områder som kompetencemål for elvernes udvikling i dette år.

Youtube Facebook

© 2015 Alterna | opsætning: wemake.dk

© 2015 Alterna.