Alterna

Lidt information om Alterna

Efterskolen Alterna i Mariager har nu eksisteret siden 1984. Den henvender sig til unge, som har afsluttet 9. eller 10. klasse. Skolen er drevet på et værdigrundlag med udgangspunkt i den kristne kulturarv. Skolen ønsker således at lade unge gennemgå en dannelsesproces. Det sker i mødet med mennesker, som har en tro og mennesker, som kommer fra andre sociale, kulturelle, og religiøse baggrunde. Dette møde skal hjælpe den enkelte til at tage stilling og finde sine værdier og få afprøvet sin overbevisning.

 

Unge som vælger Alterna får skærpet deres medmenneskelige bevidsthed. Og bevidstheden udvikles konkret i mødet med den nød og sociale udfordring, som vores verden afspejler.

Skoleåret er bygget op af 3 moduler: en godkendt kursusperiode på 32 uger, en udlandsekskursion på 7 uger og en arbejdsperiode på 14 uger. Kursusperioden og arbejdsperioden er en teoretisk/økonomisk forberedelse på udlandsekskursionen. Ekskursionen har fokus på at række ud til mennesker, der har behov for hjælp rent socialt.

Alterna er et prøvefrit skoleår, som de unge selv vælger. Der er hvert år mellem 50 og 60 unge fra hele Danmark og Færøerne. Disse unge får skærpet bevidstheden om deres værdisæt og får mulighed for at afprøve disse værdier i virkeligheden. Det har grundlæggende været skolens succes.

 

Her på siden vil du kunne hente en del information om Alterna. Du vil kunne få et overblik over skolens undervisningstilbud, du vil kunne få et indtryk af de værdier, Alterna er bygget på, du vil kunne læse nogle evalueringer fra tidligere hold ligesom der er en del praktisk information om bestyrelsen og skolens historie.

 

For at opfylde Undervisningsministeriets krav om gennemsigtighed og åbenhed henviser vi til ministeriets hjemmeside, som indeholder oplysning om Alterna-elevers overgang til ungdomsuddannelser. Her skal man selv vælge "Fra uddannelse" 10. klasse.

Youtube Facebook

© 2015 Alterna | opsætning: wemake.dk

© 2015 Alterna.