Alterna

Artikler

Konklusion af selvevaluering

 

Vi er gennem selvevalueringen blevet gjort bekendt med elevernes opfattelse af de enkelte fag, undervisningen generelt, elevernes egen indsats samt skolens fysiske rammer.

 

Enkelte fag

Den første gruppe spørgsmål drejede sig om elevernes oplevelse af de enkelte fag på Efterskolen Alterna.

Besvarelsen viser at størstedelen af eleverne oplever at fagene er givende, indholdet er relevant, at undervisningsniveauet svarer til eget niveau, at undervisningen er tilstrækkeligt udfordrende, og at underviserne er dygtige, motiverede og velforberedte.  Eleverne er over hele linjen glade for at have haft fagene. Underviserne på Efterskolen Alterna er blevet gjort bekendt med resultaterne af evalueringen af de enkelte fag.

           

Generelt om undervisningen

Evalueringen viser, at et lille overtal af eleverne synes, at der er god adspredelse mellem tavleundervisning og praktiske øvelser.

Der er en andel, som mener at der burde være flere praktiske øvelser og kreative indslag i undervisningen. I elevernes kommentarer til forbedring af undervisningen opfordres skolen til at implementere flere gruppeopgaver, gruppediskussioner, praktiske øvelser, kreative indslag og lektier. Dette bør vi tage til efterretning.

Et stort flertal af eleverne oplever sig set og hørt i timerne.

Et stort flertal er eleverne finder undervisningen motiverende eller delvis motiverende.

 

Elevernes egen indsats

Eleverne oplever at egen arbejdsindsats, engagement, forberedelse og generelle indsats er passende.

Eleverne har haft en høj forventning til undervisningen.

 

Skolens fysiske rammer

Eleverne oplever generelt at skolens fysiske rammer er gode eller neutrale at modtage undervisning i. Der er dog flere, som ikke er tilfredse med at modtage undervisning i spisesalen. Dels på grund af siddestillingen og pælen i midten af lokalet, som er i vejen.

Der er et stort flertal af eleverne, som oplever det forstyrrende at modtage undervisning samlet. De foretrækker at modtage undervisning klassevis. Dette bør vi tage til efterretning.


Handlingsplan med udgangspunkt i konklusionen

Efterskolen Alterna har et mål om at undervise klassevis, frem for samlet. I fremtiden vil skolerejserne foregå synkront. Denne synkronisering vil bevirke at det bliver muligt at organisere mere holdundervisning. Vi vil i 2012/13 vurdere effekten af dette.  Derudover har der i 2011/12 været nogle længerevarende sygemeldinger, disse har medvirket til, at nogle klassetimer er blevet afholdt samlet. Vi vil bestræbe os på, at sygemeldinger ikke må få indflydelse på fordelingen af klasse/samlede lektioner.

 

I skoleåret 2012/13 bliver der implementeret valgfagsspor på Alterna. Dette vil medvirke til at klasserne bliver undervist separat.

Elevernes efterspørgsel på flere praktiske øvelser i undervisningen er taget til efterretning. Vi vil invitere en ekstern konsulent til at hjælpe og inspirere os. Formålet er at højne niveauet af undervisning.

Det er en tilbagevendende kritik, at skolens spisesal ikke er brugbar til undervisning.  Det næste skridt for Alterna er at få en undervisningsbrugbar aula. Der er blevet nedsat et undervisningsudvalg, som i 2012/13 vil arbejde hen i mod at Efterskolen Alterna bruger sine undervisningslokaler optimalt og at skolens lærere bliver udrustet med flere pædagogiske redskaber. Ydermere vil udvalget arbejde med at gøre lektielæsning til en mere integreret del af skolens dagligdag.


Youtube Facebook

© 2015 Alterna | opsætning: wemake.dk

© 2015 Alterna.