Alterna

Økonomi for et skoleår på Alterna

Prisen for et skoleår på Alterna er den samme, uanset hvilken rejsedestination, man kommer på.

Rejsebetaling:
Eleven optjener kr. 29.000,- i arbejdsperioden til dækning af alle udgifter forbundet med rejsen.

Forældrebetaling:
Skolepenge pr. uge kr. 2.000 i 32 uger. Hertil ydes et indtægtsvariabelt statstilskud. Statstilskuddet er afhængigt af forældreindkomsten 2 år før skolestart, hvorfra der trækkes kr. 33.083 pr. søskende under 18 år.

Tilmeldingsgebyr:

Der betales et tilmeldingsgebyr på kr. 2000 ved optagelse på skolen.

På Efterskoleforeningens hjemmeside kan man lave en nøjagtig beregning af, hvad det koster at være på Alterna. Klik på billedet.

 

Forældrebetalingen afvikles over 12 rater. Der opkræves et tilmeldingsgebyr på 2.000,- kr. når bekræftelse på optagelse foreligger.

Der gøres opmærksom på, at der kan komme små justeringer afhængig af udfaldet af kommende finanslovsforhandlinger.

 
Youtube Facebook

© 2015 Alterna | opsætning: wemake.dk

© 2015 Alterna.