Alterna

Artikler

Opsamling og konklusion på selvevaluering skoleåret 2009/10

Eleverne på Efterskolen Alterna har i maj måned 2010 besvaret et spørgeskema. Spørgsmålene er udformet med fokus i skolens værdigrundlag. (Se den grafiske fremstilling af evalueringen)

For at gøre værdigrundlaget mere brugbart i hverdagen har vi på skolen beskrevet værdierne som en metafor, hvor vi bruger SALT som et billede på, hvilket udbytte man kan få, når man er elev på Alterna.

Bibelen bruger saltet som billede på kirkens karaktertræk. Uden salt ingen kirke. ”I er jordens salt..” Hvis saltet mister sin kraft, så duer den kun til at kastes ud og trædes ned af mennesker. Saltet er med andre ord den stolthed kirken har.


Vi vil gerne skabe bevidsthed om saltets kraft og evne til at påvirke omgivelserne; saltet er jo en kulturfaktor. Kraften i saltet gør det gennemtrængende og skaber gode smagsoplevelser. Vi vil trænge igennem; vi vil hjælpe andre få en stor smagsoplevelse når livet nydes


Salt er en neutral forbindelse mellem ioner (Ion er græsk og betyder vandringsmand. En ion er et elektrisk ladet atom eller molekyle der har mistet eller fået en eller flere elektroner.).. noget som altid er der. Saltet er derfor ikke et udtryk for at vi har præsteret noget.. Det er Gud, der ved sin Ånd og sin godhed har givet os saltet. Det frier os fra enhver religiøs præstation, men samtidig giver det os et ansvar til at bruge det, som vi har fået givet. For det som g
ør forskellen er om vi er klar til at slippe saltet løs..

Vi vil bruge de 4 bogstaver i SALT til at beskrive de 4 hovedområder, hvor vi ønsker eleverne skal udvikle sig. Disse 4 områder skal synliggøres når vi beskriver den kompetenceudvikling eleverne vil gennemgå det kommende år.


S: samfund

Vi tror på, at vi er skabt til fællesskab. På ALTERNA har vi et tæt fællesskab. Vi har lidt plads, bor tæt, lever tæt, er nære og må tage hensyn og vise respekt.
Vi tror også, at vi kan have fællesskab med Gud på en jordnær måde.

A: autentisk og ansvarlig
At være autentisk er kort sagt bare at være sig selv. Det er et valg at være autentisk, og her vil vi hjælpes ad. Når vi er autentiske begynder vi på en spændende udvikling; vi kommer til at leve i balance og andre vil kunne se hvad der virkelig bor i os.
Autentisk og ansvarlig er knyttet sammen. Det er et personligt ansvar at være autentisk. Men vi tager også ansvar for hinanden; for hvordan vi har det, for vores fysiske rammer, for at komme til tiden og for at have et højt niveau af respekt for hinanden.

L: liv som leves

Livet opleves i ånd, sind og krop. Vi tror på, at livet er en gave Gud har givet os.

På ALTERNA vil vi leve, livet skal mærkes, hjertet skal banke og adrenalinen skal pumpe. Kort sagt alt hvad der kan få os til at mærke livet vil vi bestræbe.

T: tro og tvivl.

Vi tolker Bibelens beskrivelse af troen som noget jordnært. Det er i det det lys, at troen skal afprøves, mens vi tillader os at tvivle.

Igennem Bibelen, bønnen og dialogen vil troen få næring, så vi tør have tillid til noget, der er større end os selv. Den tillid er udgangspunktet for tilliden mellem mennesker.

Troen vil vi også dele med andre. Troen på Jesus er de stærkeste udgangspunkt for fremtiden.

Konklusion af selvevaluering

Den første gruppe spørgsmål drejer sig om elevernes oplevelse af, hvad der er vigtigt for dem, mens de går på Efterskolen Alterna.

Besvarelsen viser at størstedelen af eleverne lægger meget stor vægt på deres egen personlige udvikling, at få nye venskaber og udvikle deres tro på Gud.

Rejsen til Sydamerika, Australien eller Afrika er ud fra besvarelsen mindre vigtig.

Konklusionen af den første gruppe spørgsmål: Det tolkes positivt at eleverne giver udtryk for at rejserne ikke er så vigtige som det at udvikle sig selv og få nye venskaber - dette er netop, hvad vi i løbet af hele skoleåret lægger vægt på. Rejserne er ikke bare et mål i sig selv, men en vigtig del af dannelsen i løbet af skoleåret.

Der er kun 1 – 2 % af eleverne, som mener det ikke er vigtigt at få nye venskaber, udvikle sit forhold til Gud og sig selv personligt samt være på den lange rejse.

De næste spørgsmål i spørgeskemaet har udgangspunkt i de fire hovedgrupper i SALT.

Samfund.

Elevernes svar indikerer, at størstedelen af dem – mere end 70% - har oplevet at de har udviklet sig positivt i forhold til fællesskab med venner og forståelse af andre mennesker. Ligeledes har deres relation til Gud udviklet sig godt og de har fået en større forståelse af kirkeliv.

Autentisk og ansvarlig.

Elevernes svar viser, at de oplever at året på Efterskolen Alterna i høj grad har udviklet deres ansvarlighed samt deres forståelse af at være et menneske med god balance mellem egne værdier og handlinger.

Liv der leves.

Skoleåret på Efterskolen Alterna giver ud fra elevernes svar en god forståelse for at livet er en gave samt en stor viden om livets svære sider og kulturforskelle i andre lande.

Svarene fra eleverne giver også en klar indikator for at eleverne oplever sig selv i dårligere fysisk form efter at have gået på skolen mere end et halvt år.

Tro og tvivl.

Eleverne giver udtryk for at deres tro og tillid til Gud har udviklet sig meget og at de gerne vil dele det med andre.

Handlingsplan med udgangspunkt i konklusion.

Generelt viser elevernes svar en meget stor tendens til, at vi når vore mål i løbet af skoleåret i forhold til elevernes dannelsesproces og personlige udvikling.

Skolens profil med hensyn til motion, sport og sund kost skal udvikles, så eleverne fremover vil opleve sig udfordret på dette område.

Youtube Facebook

© 2015 Alterna | opsætning: wemake.dk

© 2015 Alterna.